Kaarten, luchtfoto's en satellietbeelden

Wat

Heel wat kaarten, luchtfoto's en satellietbeelden zijn online raadpleegbaar. Orthofoto's zijn gecorrigeerde luchtfoto's m.a.w. de afstanden en oppervlaktes zijn juist. Schuine luchtfoto's of birds eye images geven een gedetailleerd, maar niet geografisch correct beeld.

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

Geopunt Vlaanderen Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie.  Via Geopunt kun je heel wat ruimtelijke informatie vinden voor het Vlaamse Gewest. Naast luchtfoto's kun je er bijvoorbeeld ook gewestplannen en bodemgebruikskaarten en nog veel meer  terugvinden.
Google Maps Op Google Maps kan je je omgeving bekijken via een stratenplan, satellietbeelden en een terreinweergave.  Bij deze laatste optie krijg je een beeld met hoogteverschillen, waterlopen, industrie- en natuurgebieden aangeduid.  In- en uitzoomen is zeer makkelijk via een muis met scroll-knop. Door eht gele mannetje naar de gewenste lokatie te verslepen kun je streetviewbeelden bekijken.
  Google Earth Wanneer je de gratis software Google Earth installeert (via http://earth.google.com), worden satellietbeelden op een virtuele wereldbol geprojecteerd waardoor je een 3D-effect krijgt.  Je kan de beelden draaien en kantelen en extra "lagen" van gegevens weergeven zoals gebouwen in 3D, voor zover die reeds ontwikkeld werden voor jouw streek.   
Microsoft Live Maps Op Live Maps (van Microsoft) krijg je gelijkaardige functies.  Door op "3D" te klikken kan je Virtual Earth installeren, waardoor je 3D-funties kan gebruiken.  De kaarten van Live Maps zijn algemeen van betere kwaliteit wanneer sterk wordt ingezoomd. Maar satellietbeelden zijn nog niet van alle steden beschikbaar. Van de grote steden is er een indrukwekkend Bird's eye-zicht.  Dit zijn satellietfoto's die je vanuit een hoek kan bekijken in plaats van enkel in bovenaanzicht
  GIS-project Provincie Oost-Vlaanderen  Een Geografisch Informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. Via de website van GIS-Oost kunnen kwalitatieve topografische kaarten, orthofoto's (geografisch gecorrigeerde luchtfoto's), historische kaarten, ... verkregen worden.     
  GIS-project Provincie Antwerpen idem
GIS-project Provincie West-Vlaanderen idem
GIS-project Provincie Limburg idem  
GIS-project Provincie Vlaams Brabant idem  
Vlaanderen vanuit de lucht Site omvat meer dan 2500 luchtfoto's van Vlaanderen.

 

Didactische suggesties 

Voorbeelden van omgevingsgericht leermateriaal 

Werkblad m.b.t. het gewestplan (bron: G. Roeland)

Reliëfkaart en reliëfprofiel (bron: L. Vidts) 

Typering van het landschap (bron: N. Dehenau)