Historische kaarten

Wat

Heel wat historisch kaartmateriaal is beschikbaar voor Vlaanderen. Sommigen zijn zeer grootschalig en geven een zeer gedetailleerde weergave van het landschap uit de tijd van opname.

 

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

Vlaamse Overheid Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen. Deze site geeft je toegang tot belangrijk historisch kaartmateriaal. Je kan er je omgeving bekijken op de Fricx kaart van 1712, op de uiterste gedetailleerde Ferrariskaart van 1771, op de Vandermaelenkaart van 1846 en op de Poppkaart van 1842) 
Provincie Oost- Vlaanderen De Popp-kaart uit ca. 1850 vormt de basiskaart van de Altlas der Buurtwegen.  Voor de andere provincies verwijzen we eveneens naar de Buurtwegenatlas van de respectievelijke GIS-Sites (zie kaarten en luchtfoto's).
Koninklijke Bibliotheek van België De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden of de zogenaamde Ferrariskaart uit ca. 1770. Verder kan de Ferrariskaart eveneens analoog besteld worden bij onder andere het NGI en Atlas en Zanzibar of de Ferrarisatlas, recent uitgegeven bij Lannoo zie onder.
Stadsarchief Aalst Het stadsarchief in Aalst heeft heel wat oud kaartmateriaal in bezit. Sommige kaarten zijn via de website raadpleegbaar.
  NGI De Vandermaelenkaart  uit ca. 1851  
Lannoo Atlas Farraris (isbn:978-90-209-8138-4)  

Didactische suggesties

Voorbeelden van omgevingsgericht leermateriaal