Parochies

Wat

In de rooms-katholieke Kerk is een parochie een gemeenschap van gelovigen waarvan de herderlijke zorg aan een pastoor is toevertrouwd. De pastoor kan hiervoor worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan of onderpastoor.  In Vlaanderen worden de materiële belangen van een parochie (woning van de pastoor, onderhoud van gebouwen, ... ) behartigd door de kerkfabriek. Voor het beleid van de pastorale taken en inhoudelijke werking laten pastoors zich meer en meer bijstaan door een "parochieraad" of "parochieploeg", waarin naast de pastoor ook andere verantwoordelijke parochianen meewerken, bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor catechese, liturgie, ziekenbezoek, zangkoor, ...

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

Kerknet Deze site laat doe een gewenste parochie op te zoeken door middel van de postcode.
Wikipedia Via Wikipedia kan een lijst geraadpleegd worden van alle parochies per Bisdom. Per parochie wordt de naam gegeven (dit is ook de naam van de patroonheilige), het dorp, gehucht of wijk dat met de parochie overeenkomt.

Didactische suggesties