Kerken en kapelletjes

Wat

Kerken en kapelletjes vormen belangrijke landschapselementen in Vlaanderen. Ze behoren tot het religieus en cultureel erfgoed. In onze tijd is hun religieuze functie voor vele mensen sterk vermindert, maar ze blijft bestaan.

Bronnen

Type

Bron

Informatieaanbod

Hoe bron raadplegen

Kapelletjes in Vlaanderen Een recente foto-inventaris van kapelletjes, grotten, kruisen en nisjes in Vlaanderen, geordend per provincie.   
Kerken in Vlaanderen Groeiende collectie foto's van kerkgebouwen in Vlaanderen.  De foto's zijn recent genomen (vanaf 2003) en tonen een kerk meestal vanuit verschillende hoeken. Soms zijn er ook interieurfoto's. Je kan zoeken via bisdom, patroonheilige, gemeente of postcode
 Geybels H., Kapellen in Vlaanderen, Davidsfonds, 2006, ISBN 9789058263384

Didactische suggesties

Bovenstaande bronnen bieden de leerkracht heel wat informatie over het plaatselijk religieus erfgoed.

Voorbeelden van omgevingsgericht leermateriaal 

Kapelletjes fietstocht (bron: S. Moens)