Doelstelling van deze site:

Niet alle bronnen worden in de site opgenomen, enkel die bronnen die omgevingsgerichte informatie aanbieden voor heel wat locaties in Vlaanderen worden opgenomen.

Het project richt zich in eerste instantie naar leerkrachten lager onderwijs, maar is ook bruikbaar voor leerkrachten in het kleuteronderwijs, leerkrachten secundair onderwijs en iedereen die interesse heeft in zijn eigen omgeving.

Belangrijk is te stellen dat deze site louter pedagogisch-didactische doelen nastreeft en zeker geen commerciële. Het gebruik van de site is dan ook vrij.