Afdruk van een beeldscherm maken

Bij het maken van een werkblad met tekstverwerker kan het nuttig zijn onderdelen van je beeldscherm, zoals foto's, grafieken, diagrammen of kaarten in te voegen. Dit kan je op verschillende manieren doen.

Merk op, zorg dat de objecten die je wil knippen vrij zijn van auteursrecht.

 

Knipprogramma in Windows Vista

Het Windows Vista-besturingssysteem bevat hiervoor een standaard programma, namelijk het Knipprogramma. 

Hiervoor ga je via de Start-knop naar Alle programma's, naar Bureau-accessoires en klik Knipprogramma aan.        

Kies "Nieuw" en sleep een kader over het schermgedeelte dat je wil bewaren. Wanneer je de linkermuisknop loslaat, verschijnt je knipsel.  Je kan het dan bewaren of ook direct kopiëren in je werkblad plakken. 

 

Alternatieve programma's

Er bestaan diverse gelijkaardige programma's die je gratis kan downloaden. Op http://www.techsupportalert.com  vind je een lijst van dergelijke programma's. Hiervoor klik je op "Desktop & Gui"  en vervolgens op  "Best Free Screen Capture Utility".

 

Manuele bewerking

Ook zonder knipprogramma kan je een knipsel van je scherm maken. Als je de toets [PrtScn]  of [PrintScreen]  indrukt op je toetsenbord dan wordt er automatisch een "foto" van je scherm genomen. Met [Alt] + [PrtScn] maak je een afdruk van het huidige actieve venster. Je kan deze "foto" nu al plakken in een document. Als je het knipsel nog wil bijsnijden (overtollige randen wegsnijden), kan je Paint gebruiken dat standaard bij de Windows besturingssystemen zit.  Paint vind je onder Bureau-accessoires, Plak hierin je gekopieerde venster, selecteer wat je nodig hebt met het Selectie-gereedschap (deze knop heeft stippellijntjes als omtrek), kopieer dit opnieuw en plak het in je werkblad.