Een online omgevingsboek

Veel scholen plaatsen hun omgevingsboek online. Enkele voorbeelden:

Online omgevingsboeken bieden het grote voordeel dat ze altijd en overal raadpleegbaar zijn, dit zowel door leerkrachten, leerlingen als ouders. Een online omgevingsboek kan met specifieke software voor webdesign als Adobe Dreamweaver of Microsoft Expression worden opgebouwd. Dergelijke software biedt heel veel mogelijkheden maar vraagt toch een gevorderde informaticakennis.

Veel eenvoudiger maar dan ook met minder mogelijkheden zijn de online systemen om websites te bouwen. Een voorbeeld hiervan is Google Sites. Hiermee kan je vrij snel en gratis een online omgevingsboek opmaken.